Extra subsidie voor verbouwing dorpshuis Aeolus in Farmsum

9 maanden geleden gepubliceerd

De Gemeente Eemsdelta heeft een aanvullende subsidie van € 130.000,- toegekend aan het bestuur van dorpshuis Aeolus in Farmsum. Het extra geld is bedoeld om de financiën voor de verbouwing van het dorpshuis rond te krijgen.

Verbouwingsplannen Aeolus

Het bestuur van dorpshuis Aeolus werkt al een aantal jaren aan plannen om het dorpshuis uit te breiden en te verduurzamen. Ondanks diverse mogelijkheden voor cofinanciering en aanpassingen in de plannen, bleef er een tekort van € 130.000,-. Het dorpshuis wordt door vele bewonersgroepen gebruikt, daarom is de uitbreiding en verduurzaming van het dorpshuis een wenselijke ontwikkeling.

Wethouder Jan Menninga benadrukt het belang van dorps- en buurthuizen als ontmoetingsplekken in Eemsdelta. Hij stelt dat de aanvullende subsidie helpt om Aeolus de ontmoetingsplek voor Farmsum en omstreken te laten blijven waar inwoners behoefte aan hebben.

Huiskamers van Eemsdelta

De dorps- en buurthuizen in de gemeente Eemsdelta fungeren steeds meer als ‘huiskamers’ van de dorpen en wijken. Het college zet zich in om deze ontmoetingsplekken te behouden. Dorps- en buurthuizen krijgen daarom een volledige OZB compensatie. De afgelopen jaren zijn meerdere dorps- en buurthuizen ook met subsidies ondersteund.