Gemeente Eemsdelta lanceert grootschalige inwonersenquête

9 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Eemsdelta gaat een uitgebreid onderzoek uitvoeren onder haar inwoners. Hiervoor wordt vanaf 3 oktober een enquête verspreid onder ruim 14.000 inwoners. Met de resultaten van het onderzoek wil de gemeente nieuwe plannen maken die aansluiten op de ervaringen en behoeften van de inwoners.

Onderzoeksdoelen

De enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe inwoners het wonen en leven in hun straat, dorp of buurt ervaren. De gemeente is geïnteresseerd in zowel de tevredenheid over de leefomgeving als de ervaring met eventuele overlast. Ook wil de gemeente weten of inwoners zich soms eenzaam voelen.

Het onderzoek wordt elke twee jaar herhaald om actuele inzichten te blijven verkrijgen. De eerste editie vond plaats in 2021 en werd door 28% van de aangeschreven inwoners ingevuld. Dit percentage was voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

Invullen van de enquête

Inwoners kunnen de enquête zowel schriftelijk als digitaal invullen. De antwoorden worden anoniem verwerkt in het onderzoek. Niet iedere inwoner zal een enquête ontvangen, omdat de verspreiding via een steekproef verloopt. Dit zorgt voor een representatieve uitkomst voor alle inwoners van de gemeente.

Resultaten en vervolgstappen

De inwonersenquête kan tot en met 7 november worden ingevuld. De resultaten worden vervolgens in het najaar verwerkt. Een samenvatting van de uitkomsten wordt in het voorjaar van 2024 gepubliceerd in het Gemeentenieuws in huis-aan-huiskrant de Eemsbode en op de socialemediakanalen van de gemeente. Met de resultaten gaat de gemeente aan de slag om nieuwe plannen te maken.